Services

Software Development

เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาระบบอย่างครบวงจร ทั้งนักวิเคราะห์และออกแบบระบบที่มีประสบการณ์สูง นักออกแบบโปรแกรม นักพัฒนาโปรแกรม นักทดสอบโปรแกรม ที่มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ เพื่อรับประกันได้ว่าผลงานที่ส่งมอบให้ลูกค้าจะมีคุณภาพเหนือระดับมาตรฐาน
 

IT System Integrator

นอกจากความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบแล้ว เราพร้อมให้บริการในด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดหา Hardware และอุปกรณ์ ด้านการติดตั้งระบบ ด้านระบบเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย ด้านการดูแลรักษาระบบ ด้านการนำเข้าข้อมูล โดยร่วมมือกับพันธมิตรที่พร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพ
 

IT Outsourcing

นอกจากนี้เรายังมีบริการด้านการจัดหาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเข้าไปทำงาน ณ สำนักงานของทางลูกค้า เช่น จัดหานักพัฒนาโปรแกรม จัดหานักนำเข้าข้อมูล เพื่อไปปฏิบัติงาน ณ สำนักงานของลูกค้า